KLIMAATFORUM 2021: 28 augustus van 14.00 tot 17.00 uur

Het Klimaatforum 2021 vindt plaats in de Lebuinuskerk. Vanwege de corona-maatregelen kan slechts een beperkt aantal deelnemers op lokatie aanwezig zijn.
Je kan daarom ook online deelnemen aan het forum, via een live-stream.
Bij regen misschien comfortabel thuis, en bij mooi misschien lekker buiten in de zon.

Het eerste programma-onderdeel van 14.00 tot 15.00 uur is Drawdown

DRAWDOWN

14 - 15 uur Drawdown: Drawdown is het meest omvattende plan om klimaatontwrichting tegen te gaan, en gaat veel verder dan alleen de energie-transitie. Drawdown biedt een enorm scala aan oplossingen, onderbouwd met cijfermatig onderzoek. Drawdown is een manier van kijken waarvan je energie krijgt om aan de gang te gaan, omdat het zich richt op oplossingen, op wat we wél willen.
Het kan je inspiratie geven over groen in de stad, anders omgaan met voedsel, etc. Maar Drawdown kan ook beleidsmakers ondersteunen bij het onderbouwen van beleidskeuzes.
Linda Vosjan van Drawdown Europe neemt je mee in de visie van Drawdown, en de mogelijkheden die het biedt.

www.drawdowneurope.org

Over klimaat wordt veel geschreven, veelal in angstigmakende scenario's, die laten zien hoe erg het gaat worden als we niets doen.
In de baanbrekende documentaire 'An inconvenient truth' - een ongemakkelijke waarheid, van 2006 wordt vooral het probleem van klimaatverandering onder de aandacht van een groot publiek gebracht.

Drawdown is ontstaan vanuit een coalitie van vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers, die 100 realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering heeft geïdentificeerd. Veel van deze oplossingen waren er al lang, anderen zijn nieuw en verrassend.
Tegelijk zijn ook de investeringen berekend en de opbrengsten van het toepassen van deze oplossingen, en blijken deze oplossingen ook financieel gezond en duurzaam.
Het resultaat van het onderzoekswerk in Drawdown is ronduit 'A hopeful truth' - een hoopvolle waarheid.
Als je hierdoor geïnspireerd wilt worden, horen en zien wat er mogelijk is, en denken vanuit oplossingen, meld je dan aan voor de lezing.

Drawdown Europa is een onderzoeksorganisatie die het onderzoekswerk van Drawdown toepast de Europese context. Ze werken er naartoe om de onderzoeksinformatie van Drawdown toe te kunnen passen 'op lokatie'. Zo kan je dan op gemeente- of provincie-niveau kijken welke klimaat-oplossingen de grootste meerwaarde hebben. Vanuit deze toepassing kan Drawdown ondersteuning bieden aan (lokale) bestuurders.